ข้อมูลนักเรียน

          

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อนุบาล ๑

28

36

64

 

อนุบาล ๒

63

56

119

 

อนุบาล 3

64

69

133

 

ประถมศึกษาปีที่ ๑

100

99

199

 

ประถมศึกษาปีที่ ๒

109

83

192

 

ประถมศึกษาปีที่ ๓

109

98

207

 

ประถมศึกษาปีที่ ๔

73

93

166

 

ประถมศึกษาปีที่ ๕

92

86

178

 

ประถมศึกษาปีที่ ๖

79

78

157

 

รวม

717

698

1,415

 

Visitors: 67,647