เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา

 • นางรุ่งนภา ขาวเรือง

 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ รับสม้ครนักเรียนรอบ2

 เริ่มรับสมัครตั้งวันนี้ - 11 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2519-9104

  • 2.jpg
   โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์ ) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลบ้านบัวมล(เอี่ยมทัศน์-อนุสรณ์ ) เปิดทำการสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยอาศัยบ้านกำนันสอน เอี่ยมทัศน์ เป็นสถานศึกษา มีนายเล็ก จ...
  • ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่ สถานที่ตั้งร้าน ที่ตั้ง : เลขที่ 105 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10220 ประเทศ ...
  • รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)จากก่อตั้ง – ปัจจุบัน ๑. นายเล็ก จันทร์เหมือน ๒๕๐๒ – ๒๕๐๓๒. นายสมโภชน์ ปั้นทอง ๒๕๐๔ – ๒๕๑๑๓. นางวิไล ศรีสวรรค์ ๒๕๑๒ – ๒๕๑๘๔. นายบุ...
Visitors: 28,607